Wystawa Mobilne Muzeum Multimedialne została zrealizowana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Muzeum korzysta z multimedialnych urządzeń najnowszej generacji. Dzięki nowoczesnym animacjom oraz interaktywnym aplikacjom ukazującym setki archiwalnych fotografii, wyjątkowych filmów i starannie dobranych dokumentów powstała fascynująca opowieść, która towarzyszy nam w podróży po dziejach Rzeczypospolitej, przybliżając fenomen polskiej Niepodległości. Szerokie zastosowanie techniki hologramowej sprawiło, że każdy zwiedzający Muzeum może ujrzeć najważniejsze symbole naszej narodowej tożsamości, które po raz pierwszy w tej formie zostały wyeksponowane w jednym miejscu.
     To niezwykłe spotkanie historii z nowoczesnością urzeczywistnia się w mobilnym module, przystosowanym do zwiedzania
w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce
.

 

 

Podróż po Polsce – wiedza o Niepodległej

 

Mobilne Muzeum Multimedialne jako projekt kulturalny i edukacyjny od czerwca przemierza Polskę, trafiając do kolejnych miejscowości. Ekspozycja ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii Rzeczypospolitej, zachęcenie Polaków do wspólnego świętowania szczególnego jubileuszu, a jednocześnie dopełnienie lokalnych obchodów związanych z uczczeniem rocznicy odzyskania Niepodległości.   Wymiar   edukacyjny wystawy   pomaga   w   dotarciu  z nowoczesną opowieścią o dziejach polskiej Niepodległości do szerokiego grona odbiorców, wzmacniając patriotyzm i narodową dumę. Warto dodać, że przesłanie ideowe dotyczące budowania – zakorzenionej w historii – tożsamości narodowej uwzględnia również istotne znaczenie współczesności i nowoczesności, które istnieją jako część narracji. Organizatorzy przewidują, że do końca roku wystawę będzie można obejrzeć w 56 miejscowościach.

Opowieść o Niepodległej

 

Narracja wystawy osnuta jest wokół wątku budowania nowoczesnej Polski odradzającej się po 123 latach niewoli. Ekspozycja ukazuje szeroką panoramę II Rzeczypospolitej, wiele miejsca poświęca wybitnym Polakom i rodzimym wynalazkom. Całość podzielona została na dopełniające się strefy tematyczne,
w  kt
órych  opowieść  prowadzona  jest  za  pomocą  różnorodnych  form  i środków multimedialnych.

 

W tematykę wystawy wprowadza odpowiednia scenografia. Każde kolejne stanowisko dostarcza wiedzę podaną w przyjaznej formie, zachęcającej do osobistej refleksji oraz dalszych aktywnych poszukiwań.
W trakcie zwiedzania poznajemy biografie sześciu Ojc
ów Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Ukazując indywidualne drogi wymienionych bohaterów, wystawa udowadnia, że żaden z nich nie działał
w pojedynkę. Do budowy niepodległego państwa potrzebna była bowiem współpraca ponad podziałami politycznymi czy różnicami światopoglądowymi.

 

Podczas zwiedzania wybieramy się w wirtualną podróż po rozmaitych sferach życia Rzeczypospolitej: śledzimy sukcesy Polaków w sferze kultury, sportu, gospodarki, dowiadujemy się, jak wyglądało życie społeczne, podziwiamy krajobrazy.

 

Szczególną uwagę zwraca prezentacja „100 Polaków zasłużonych dla świata”, dzięki której – poznając biografie naszych wybitnych rodaków –  możemy dowiedzieć się, w jaki sposób ich wynalazki, odkrycia
i przemyślenia wpłynęły na świat.

Historia i nowoczesność

 

Informacje historyczne zaprezentowane zostały z wykorzystaniem nowoczesnych form multimedialnych
i interaktywnych. Dzięki temu wystawa  jest  atrakcyjna  dla  widz
ów  w każdym wieku. W przekazach multimedialnych wykorzystano bogate materiały pochodzące z archiwów, bibliotek i muzeów (Filmoteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa, Polska Agencja Prasowa, agencje fotograficzne). Znaczna część prezentowanych zbiorów na co dzień nie jest udostępniana.

 

Dzięki kioskom informacyjnym z dotykowymi ekranami każdy może wybrać najbardziej dla siebie interesującą ścieżkę tematyczną, rozwijając poszczególne wątki informacyjne według własnej koncepcji. Ustawiony w ramach wystawy specjalny stół interaktywny przybliża życie ludzi i wydarzenia, które znacząco wpłynęły na budowanie Polski niepodległej.

 

Holograficzne urządzenia pozwalają zobaczyć niezwykłe trójwymiarowe obrazy.
Z kolei w piramidzie holograficznej ukazane zostały symbole polskiej tożsamości narodowej, będące skarbami wielowiekowej historii Rzeczypospolitej i trwałymi elementami naszego dziedzictwa.
W najdrobniejszych szczegółach można obejrzeć: włócznię świętego Maurycego, czyli pierwsze historyczne insygnium władzy, używane przez władc
ów Polski z dynastii Piastów, pieczęć Kazimierza Wielkiego, buławę marszałkowską Józefa Piłsudskiego, monstrancję ojca Klemensa Augustyna Kordeckiego – przeora klasztoru na Jasnej Górze, chorągiew Tadeusza Kościuszki ofiarowaną naczelnikowi przez krakowian, a także jedną
z dwóch pośmiertnych masek Fryderyka Chopina. Dzięki nowoczesnej technice obiekty te zostały zgromadzone w jednym miejscu, stanowiąc niezwykły zbiór narodowych eksponatów.

 

Nowoczesna technika (holobox) umożliwia również projekcję trójwymiarowych obiektów „zawieszonych”
w przestrzeni. W ten spos
ób zaprezentowane zostały na przykład osiągnięcia polskiego wzornictwa: drewniane zabawki Zofii Stryjeńskiej, meble Adolfa Szyszki-Bohusza i Andrzeja Pronaszki, serwisy, lampy oraz inne wspaniałe przedmioty, zdobywające laury na światowych wystawach, a zaprojektowane przez najlepszych artystów i projektantów II Rzeczypospolitej.

 

Warto zaznaczyć, że hologramy same w sobie stanowią ciekawe nawiązanie do głównej narracji wystawy, ponieważ teoretyczne podstawy technologii holograficznej już w 1920 roku opracował nasz rodak Mieczysław Wolfke. 

 

Wszystkie aplikacje multimedialne można łatwo i intuicyjnie obsługiwać.

 

Multimedia i tradycja

 

Na tle multimedialnego przekazu szczególnego znaczenia nabiera wyjątkowo ważny eksponat, prezentowany w Muzeum w sposób tradycyjny. To Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie i symbol państwowy. Do końca trwania I Rzeczypospolitej order ten przyznawali królowie, którzy w czasie koronacji występowali z jego insygniami tego odznaczenia. W 1990 roku ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał wolnej Polsce insygnia władzy legalnego polskiego rządu, w tym Order Orła Białego.

 

Osoby zwiedzające ekspozycję mogą własnoręcznie wykonać pamiątkę z wystawy,     odbijając     na     przygotowanych     kartach     pieczęcie     z wizerunkami pięciu orłów: piastowskiego, Jagiellonów, królów elekcyjnych, II Rzeczypospolitej i współczesnego, co pogłębia wiedzę na  temat  historii  godła  narodowego  Polaków.   Pamiątką   z   wizyty  w Mobilnym Muzeum Multimedialnym jest również zdjęcie wykonane
w znajdującej się w muzealnej przestrzeni fotobudce.   Swoje   zdjęcie  z wizerunkiem Ojc
ów Niepodległości umieścić można na własnym profilu w mediach społecznościowych, przyłączając się w ten sposób do szerokiego grona Polaków celebrujących rocznicowe obchody.

 

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstała okolicznościowa Księga, w której swój podpis złożyć mogą wszyscy obywatele chcący uczcić stulecie odrodzenia państwa polskiego. Każda osoba zwiedzająca wystawę będzie miała możliwość umieszczenia podpisu w Księdze.

• • •

 

Wystawę mogą zwiedzać osoby indywidualne, rodziny, klasy szkolne i inne grupy zorganizowane. Może ona stanowić multimedialne i interaktywne wprowadzenie do lekcji wychowania obywatelskiego, historii, języka polskiego lub sztuki czy rozmaitych zajęć z edukacji pozaformalnej. Multimedialny przekaz wystawy inspiruje też do późniejszego zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości. Dopełnieniem ekspozycji jest plenerowa gra planszowa, której uczestnicy wcielają się w rolę reporterów odkrywających ciekawe i ważne aspekty życia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zwiedzenie wystawy zajmuje ok. 20 minut, natomiast gra zewnętrzna ok. 20–30 minut.

 

INFORMACJA

PRASOWA PDF

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Wystawa Mobilne Muzeum Multimedialne została zrealizowana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Muzeum korzysta z multimedialnych urządzeń najnowszej generacji. Dzięki nowoczesnym animacjom oraz interaktywnym aplikacjom ukazującym setki archiwalnych fotografii, wyjątkowych filmów

i starannie dobranych dokumentów powstała fascynująca opowieść, która towarzyszy nam w podróży po dziejach Rzeczypospolitej, przybliżając fenomen polskiej Niepodległości. Szerokie zastosowanie techniki hologramowej sprawiło, że każdy zwiedzający Muzeum może ujrzeć najważniejsze symbole naszej narodowej tożsamości, które po raz pierwszy w tej formie zostały wyeksponowane w jednym miejscu.
     To niezwykłe spotkanie historii z nowoczesnością urzeczywistnia się w mobilnym module, przystosowanym do zwiedzania
w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce
.

 

 

Podróż po Polsce

– wiedza o Niepodległej

 

Mobilne Muzeum Multimedialne jako projekt kulturalny

i edukacyjny od czerwca przemierza Polskę, trafiając do kolejnych miejscowości. Ekspozycja ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii Rzeczypospolitej, zachęcenie Polaków do wspólnego świętowania szczególnego jubileuszu,

a jednocześnie dopełnienie lokalnych obchodów związanych z uczczeniem rocznicy odzyskania Niepodległości.   Wymiar   edukacyjny wystawy   pomaga   w   dotarciu 

z nowoczesną opowieścią

o dziejach polskiej Niepodległości do szerokiego grona odbiorców, wzmacniając patriotyzm i narodową dumę. Warto dodać, że przesłanie ideowe dotyczące budowania – zakorzenionej w historii – tożsamości narodowej uwzględnia również istotne znaczenie współczesności

i nowoczesności, które istnieją jako część narracji. Organizatorzy przewidują, że do końca roku wystawę będzie można obejrzeć w 56 miejscowościach.

 

 

Historia i nowoczesność

 

Informacje historyczne zaprezentowane zostały

z wykorzystaniem nowoczesnych form multimedialnych
i interaktywnych. Dzięki temu wystawa  jest  atrakcyjna  dla  widz
ów  w każdym wieku.

W przekazach multimedialnych wykorzystano bogate materiały pochodzące z archiwów, bibliotek i muzeów (Filmoteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa, Polska Agencja Prasowa, agencje fotograficzne). Znaczna część prezentowanych zbiorów na co dzień nie jest udostępniana.

 

Dzięki kioskom informacyjnym

z dotykowymi ekranami każdy może wybrać najbardziej dla siebie interesującą ścieżkę tematyczną, rozwijając poszczególne wątki informacyjne według własnej koncepcji. Ustawiony w ramach wystawy specjalny stół interaktywny przybliża życie ludzi

i wydarzenia, które znacząco wpłynęły na budowanie Polski niepodległej.

 

Holograficzne urządzenia pozwalają zobaczyć niezwykłe trójwymiarowe obrazy.
Z kolei w piramidzie holograficznej ukazane zostały symbole polskiej tożsamości narodowej, będące skarbami wielowiekowej historii Rzeczypospolitej i trwałymi elementami naszego dziedzictwa.
W najdrobniejszych szczegółach można obejrzeć: włócznię świętego Maurycego, czyli pierwsze historyczne insygnium władzy, używane przez władc
ów Polski z dynastii Piastów, pieczęć Kazimierza Wielkiego, buławę marszałkowską Józefa Piłsudskiego, monstrancję ojca Klemensa Augustyna Kordeckiego – przeora klasztoru na Jasnej Górze, chorągiew Tadeusza Kościuszki ofiarowaną naczelnikowi przez krakowian,

a także jedną z dwóch pośmiertnych masek Fryderyka Chopina. Dzięki nowoczesnej technice obiekty te zostały zgromadzone w jednym miejscu, stanowiąc niezwykły zbiór narodowych eksponatów.

 

Nowoczesna technika (holobox) umożliwia również projekcję trójwymiarowych obiektów „zawieszonych” w przestrzeni.

W ten sposób zaprezentowane zostały na przykład osiągnięcia polskiego wzornictwa: drewniane zabawki Zofii Stryjeńskiej, meble Adolfa Szyszki-Bohusza

i Andrzeja Pronaszki, serwisy, lampy oraz inne wspaniałe przedmioty, zdobywające laury na światowych wystawach,

a zaprojektowane przez najlepszych artystów

i projektantów II Rzeczypospolitej.

 

Warto zaznaczyć, że hologramy same w sobie stanowią ciekawe nawiązanie do głównej narracji wystawy, ponieważ teoretyczne podstawy technologii holograficznej już w 1920 roku opracował nasz rodak Mieczysław Wolfke. 

 

Wszystkie aplikacje multimedialne można łatwo

i intuicyjnie obsługiwać.

 

 

Opowieść o Niepodległej

 

Narracja wystawy osnuta jest wokół wątku budowania nowoczesnej Polski odradzającej się po 123 latach niewoli. Ekspozycja ukazuje szeroką panoramę II Rzeczypospolitej, wiele miejsca poświęca wybitnym Polakom i rodzimym wynalazkom. Całość podzielona została na dopełniające się strefy tematyczne,
w  kt
órych  opowieść  prowadzona  jest  za  pomocą  różnorodnych  form  i środków multimedialnych.

 

W tematykę wystawy wprowadza odpowiednia scenografia. Każde kolejne stanowisko dostarcza wiedzę podaną w przyjaznej formie, zachęcającej do osobistej refleksji oraz dalszych aktywnych poszukiwań.
W trakcie zwiedzania poznajemy biografie sześciu Ojc
ów Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Ukazując indywidualne drogi wymienionych bohaterów, wystawa udowadnia, że żaden

z nich nie działał
w pojedynkę. Do budowy niepodległego państwa potrzebna była bowiem współpraca ponad podziałami politycznymi czy różnicami światopoglądowymi.

 

Podczas zwiedzania wybieramy się w wirtualną podróż po rozmaitych sferach życia Rzeczypospolitej: śledzimy sukcesy Polaków w sferze kultury, sportu, gospodarki, dowiadujemy się, jak wyglądało życie społeczne, podziwiamy krajobrazy.

 

Szczególną uwagę zwraca prezentacja „100 Polaków zasłużonych dla świata”, dzięki której – poznając biografie naszych wybitnych rodaków

–  możemy dowiedzieć się, w jaki sposób ich wynalazki, odkrycia
i przemyślenia wpłynęły na świat.

 

 

Multimedia i tradycja

 

Na tle multimedialnego przekazu szczególnego znaczenia nabiera wyjątkowo ważny eksponat, prezentowany w Muzeum w sposób tradycyjny. To Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie i symbol państwowy. Do końca trwania

I Rzeczypospolitej order ten przyznawali królowie, którzy

w czasie koronacji występowali

z jego insygniami tego odznaczenia. W 1990 roku ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał wolnej Polsce insygnia władzy legalnego polskiego rządu, w tym Order Orła Białego.

 

Osoby zwiedzające ekspozycję mogą własnoręcznie wykonać pamiątkę z wystawy,     odbijając     na     przygotowanych     kartach     pieczęcie     z wizerunkami pięciu orłów: piastowskiego, Jagiellonów, królów elekcyjnych, II Rzeczypospolitej i współczesnego, co pogłębia wiedzę na  temat  historii  godła  narodowego  Polaków.   Pamiątką   z   wizyty  w Mobilnym Muzeum Multimedialnym jest również zdjęcie wykonane
w znajdującej się w muzealnej przestrzeni fotobudce.   Swoje   zdjęcie  z wizerunkiem Ojc
ów Niepodległości umieścić można na własnym profilu w mediach społecznościowych, przyłączając się w ten sposób do szerokiego grona Polaków celebrujących rocznicowe obchody.

 

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstała okolicznościowa Księga, w której swój podpis złożyć mogą wszyscy obywatele chcący uczcić stulecie odrodzenia państwa polskiego. Każda osoba zwiedzająca wystawę będzie miała możliwość umieszczenia podpisu w Księdze.

 

 

• • •

 

Wystawę mogą zwiedzać osoby indywidualne, rodziny, klasy szkolne i inne grupy zorganizowane. Może ona stanowić multimedialne

i interaktywne wprowadzenie do lekcji wychowania obywatelskiego, historii, języka polskiego lub sztuki czy rozmaitych zajęć z edukacji pozaformalnej. Multimedialny przekaz wystawy inspiruje też do późniejszego zdobywania

i poszerzania wiedzy z zakresu ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości. Dopełnieniem ekspozycji jest plenerowa gra planszowa, której uczestnicy wcielają się w rolę reporterów odkrywających ciekawe i ważne aspekty życia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zwiedzenie wystawy zajmuje ok. 20 minut, natomiast gra zewnętrzna

ok. 20–30 minut.

 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela

Krzysztof Budziński – koordynator trasy przejazdu Mobilnego Muzeum Multimedialnego

+48 501-189-387               k.budzinski@toproduction.pl